lördag 6 augusti 2011

"Ge regnbågsbarnen samma rättigheter!"

Med en känsla av skam medger jag att jag idag lade ner tidningen Mama i kundkorgen i mataffären. Det finns ytterst få magasin som jag känner att jag kan köpa med gott samvete, eftersom de oftast är mycket normativa och bidrar till att bibehålla och förstärka könsstereotyper. Tidningen Mama riktar sig till heterosexuella gravida kvinnor som lever i tvåsamhet med en man. Så hur nu denna tidning hamnade i min kundkorg... Ja, hur som... I just denna upplaga (nr 9 juli 2011) finns det dock en mycket viktig artikel. Nästan längst bak i tidningen, inklämd mellan två annonssidor hittas ensides gästkrönika vars rubrik lyder "Ge regnbågsbarnen samma rättigheter". Den tar upp ett allvarligt, men i stort sett osynligt, problem i Sverige idag. Nämligen följande: Två kvinnor som väljer att skaffa barn tillsammans med hjälp av insemination i Danmark är inte skyddade enligt svensk lag, oavsett och de är gifta eller ej. Betänk att spontangraviditet inte sker i lesbiska relationer, utan det krävs alltid en längre beslutsprocess där bägge parter måste stå för beslutet. 

Trots att de lever i en tvåsam relation, har beslutat, planerat, ekonomiskt bekostat och genomgått en graviditet ihop är inte båda föräldrarna juridiska föräldrar. För att båda föräldrarna ska bli juridiska föräldrar och få samma rättigheter och skyldigheter i sitt föräldraskap måste det till en närståendeadoption som inte kan träda i kraft förrän barnet är ute och faderskapsutredning utförd och klar. Det innebär att det sker att ena partern backar ur. Dvs den partnern som inte är den som bär barnet i sitt kropp kan ångra sig efter att barnet blivit till och rentav fött, och varken barnet eller den föräldern som burit barnet kan göra något. Det kan också ske att den gravida föräldern ångrar sig, och vill ha alla rättigheter själv, vilket leder till att den andre blir ifråntaen sitt barn och sitt föräldrarskap, utan att kunna göra något åt det. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar