lördag 6 augusti 2011

Korrespondans DN

Från: C
Datum: 16 december 2010 11:21
Ämne: Ang. Insidans serie om insemination och donatorer
Till: insidan@dn.se


Hej!
Jag har följt Insidan intensivt när ni har haft temat kring insemination och donatorer. Jag är mycket besviket över att fokuset blivit blivit enbart heteronormativt. När det gäller ensamstående kvinnor och människor inom HBTQ-världen så är läget högst aktuellt och prekärt. Ensamstående kvinnor som önskar insemineras för att skaffa barn har inte den möjligheten i Sverige utan måste vända sig till exempelvis Danmark. Två lesbiska kvinnor som är ett par får inseminera i Sverige, men då heterosexualitet är normen får enbart den ena kvinnan bli gravid, trots att det skulle vara möjligt för båda att exempelvis använda samma donator bli gravida, och därmed få föda genetiska halvsyskon. Vad jag förstår så är det heller inte helt självklart att få skaffa mer en ett barn i Sverige på detta sätt. Därför väljer många lesbiska par att söka sig till klinik i Danmark. Följden där blir att när ett barn föds, räknas bara den biologiska mamman som juridisk förälder. Det händer att den födande föräldern "ångrar" sig och inte låter den andra föräldern närståendeadoptera och blir fråntagen det föräldraskap som denne har förberett sig på. 

I Sverige är synen på biologi stark, och dagligen kränks folk inom hbtq-världen i Sverige, i Stockholm, år 2010, på grund av detta. Ett par som består av två lesbiska, alternativt en kvinna och en transman måste genomgå samma behandling inför insemination i Sverige som ett heterosexuellt par, inklusive tester och allt, vilket är fullkomligt orimligt eftersom den ena parten uppenbarligen inte kan göra den andra gravid genom samlag. 

Ni har i er reportageserie belyst synen på biologi och den skara heterosexuella som inseminerar för att skaffa barn och har svårigheter att berätta för sitt barn att pappan som är närvarande och uppfostrar inte har en biologisk koppling till barnet. Om man pratar med människor inom HBTQ-världen som skaffar barn, kan man få en annan bild kring biologi och föräldraskap. (En mycket viktig bok har skrivits av Eddie Summanen, den heter "Familjeboken".) Det blir naturligt att berätta för ett barn att det den ena föräldern inte är biologiskt förälder i ett lesbiskt förhållande, likväl som det är det för "vita" heterosexuella par som adopterar ett barn med annat etiskt ursprung.

I Sverige finns det fortfarande tvångssterilisering, för att transpersoner inte ska på något vis kunna fortplanta sig. Trots att det skulle vara möjligt att frysa in ägg från en transman och placera i hans flickväns kropp. Ponera att flickvännen inte har möjlighet att producera egna fungerande ägg för att bli gravid, då är det kört för detta par att skaffa barn på det viset. För i Sverige får man lagligt inte bli gravid genom två donerade könsceller, dvs. både få spermier och ägg. 

Lagstiftningen i Sverige ligger efter, och detta behövs lyftas. TV4 hade en reportageserie kring detta för ett par år sedan, men sedan dess har det varit tyst i debatten, trots att inget har förändrats. Ofta möter jag människor som känner stor frustration och maktlöshet över detta. 

Ett tips och en vädjan till er på DN är att undersöka detta och upplysa kring detta, och inte enbart förstärka heteronormen och den biologistiska synen som vi har i vårt "öppna" samhälle.

Ett tips är att ringa och höra sig för med RFSL och Mama Mia Söder och undersöka detta vidare. 

Hälsningar C


Inget svar. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar