onsdag 24 augusti 2011

Södermalm, Stockholm, en bit in på 2000-talet.

En av mina vänner har ett barn som är ca 8 månader gammal. Hon har tagit ett aktivt beslut att inte klä sitt barn i könsstereotypa kläder. Det innebär att en inte kan tolka barnets kön bara genom att titta på hen. Hen har färglada kläder med en funktion som passar alla barn helt enkelt. Detta är något som väcker stor förvirring vart hon än rör sig. Det som har varit mest förvånande att följa är att behovet av att köna barn existerar överallt. Även när min vän ska köpa saker till barnet som har en funktion som alla barn behöver. 
  • På apoteket för att införskaffa barnets allra första tandborste eftersom barnet fått sina första tänder. Ber personalen om hjälp för att välja rätt sort. Personalen frågar: "Är det en pojke eller en flicka?"
  • I barnklädesbutiken: Min vän frågar efter dreggellappar. Personalen frågar: "Är det en pojke eller flicka?" Min vän undrar för sig själv om pojkar och flickor dregglar på olika vis. 
  • I en butik: Behöver napp till mitt barn. Personalen undrar: "Är det en pojke eller flicka?"
Så desperat har behovet att köna barn, att separera och skapa skillnad mellan könen, blivit. Att barn ska få vara bara barn tycks alltmer avlägset. Är detta en ny våg? Vägra svara, för sjutton! Ifrågasätt varför butikspersonal ska veta vad era barn har för könsorgan.Varför låta människor som bara vill att ni ska konsumera minska er valmöjlighet som förälder? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar